αμπελουργία οινοιποϊία Δαλαμάρα - "πάτημα σταφυλιών 1949"
"Kostas and Eleni Dalamara.Stomping of the grapes 1949 "
Είσοδος στο site Enter Site